Zemní plyn

ilustrační foto Ze všech rozšířených a běžných užívaných paliv je zemní plyn nejšetrnější k životnímu prostředí. Jaký vzduch dýcháte Vy i další členové Vaší rodiny, často závisí na tom, nakolik je ve Vašem okolí využíván právě zemní plyn.
Při jeho spalování vzniká nesrovnatelně méně škodlivin i hlavního skleníkového plynu oxidu uhličitého. Vaše okolí nepoškozuje ani přeprava a skladování; plynovody nenarušují ráz krajiny a nezabírají půdu.

Zemní plyn je přírodní surovina, vzniká po miliony let společně s ropou a uhlím. Jeho hlavní složkou je metan. Podle odhadů vydrží zásoby zemního plynu alespoň po dvě století. Zemní plyn tak zůstane k dispozici do doby, kdy lidstvo získá jiné zdroje energie.

Energie zemního plynu se hojně využívá k topení, vaření, výrobě elektrické energie nebo k pohonu motorových vozidel. Zemní plyn patří bezesporu mezi ekonomicky hospodárná, šetrná a moderní paliva 21. století

Vše podstatné, co se týká využití zemního plynu najdete na odkazu: www.zemniplyn.cz.