Seznam členů
Proč se stát členem
Kvalifikační předpoklady
Členské příspěvky
Přihláška
ČMSZP

Zemní plyn

ilustrační foto Ze všech rozšířených a běžných užívaných paliv je zemní plyn nejšetrnější k životnímu prostředí. Jaký vzduch dýcháte Vy i další členové Vaší rodiny, často závisí na tom, nakolik je ve Vašem okolí využíván právě zemní plyn.
Při jeho spalování vzniká nesrovnatelně méně škodlivin i hlavního skleníkového plynu oxidu uhličitého. Vaše okolí nepoškozuje ani přeprava a skladování; plynovody nenarušují ráz krajiny a nezabírají půdu.

Zemní plyn je přírodní surovina, vzniká po miliony let společně s ropou a uhlím. Jeho hlavní složkou je metan. Podle odhadů vydrží zásoby zemního plynu alespoň po dvě století. Zemní plyn tak zůstane k dispozici do doby, kdy lidstvo získá jiné zdroje energie.

Energie zemního plynu se hojně využívá k topení, vaření, výrobě elektrické energie nebo k pohonu motorových vozidel. Zemní plyn patří bezesporu mezi ekonomicky hospodárná, šetrná a moderní paliva 21. století

Vše podstatné, co se týká využití zemního plynu najdete na odkazu: www.zemniplyn.cz.

Projekt PLYN 2019

V návaznosti na žádosti představitelů řady plynárenských organizací, ČPS i samotných pracovníků připravil Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší VŠCHT Praha v oboru plynárenství kurs pro vysokoškolsky kvalifikované pracovníky angažující se v plynárenském oboru 20. běh kurzu celoživotního vzdělávání.

Otevření kurzu předpokládáme v únoru 2019 a to podle počtu přihlášených posluchačů, přičemž předpokládáme, že jejich minimální počet bude cca 30. Přednášky budou organizovány ve výukovém středisku VŠCHT v Praze v areálu kolejí v Jižním městě. Cena čtyřsemestrálního kurzu v zasílaném rozsahu pro jednoho posluchače činí dle současných propočtů 36 500,- Kč (DPH se neplatí).

Úvod Zemní plyn Informace Členství Odborné akce Odkazy Kontakty Kotlíkové dotace