Seznam členů
Proč se stát členem
Kvalifikační předpoklady
Členské příspěvky
Přihláška
ČMSZP

Odborné akce roku 2018

body OPV: 2

Aktualizační školení BOZP a PO

Legislativa BOZP a PO. Seznámení s pracovními riziky na plynárenských zařízeních.
Zajištění BOZP, PO a OŽP na staveništi.

Přednášející: Bc. Roman Soukup

9.1.; 8.2.; 20.2.2018 - 9:00 hod. Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
24.1.2018 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
16.1.2018 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
30.1.2018 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Materiály pro výstavbu PZ v investorství staveb innogy

 1. MATERIÁL POLYETYLEN
  • Technická specifikace innogy ČR
  • TPG 702 01
  • Bezvýkopové technologie
 2. PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA /TPG 934 01/
 3. BEZPEČNOST PROVOZOVÁNÍ PZ
  • Obecná legislativa
  • Technická pravidla (TPG 905 01, TPG 913 01, TPG 918 01)
  • Poškození PZ 3. stranou
Přednášející. Ing. František Humhal

Alternativně přednášky:

Plynárenské armatury, PE Tvarovky
Autor: prezentace hostující firmy

Zjištění při výstavbě
Autor: kontrolor staveb innogy

25.1.2018 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
21.2.2018 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
14.2.2018 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
12.2.2018 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Digitální katastrální mapy, jejich přesnost a věcná břemena

Čerpání údajů o katastrálních mapách; vysvětlení přesnosti katastrální mapy; problematika zpřesňování; věcná břemena; vliv přesnosti na tvorbu věcných břemen.

Přednášející: Ing. Jiří Štěpánek, Ing. Petr Bednář

15.1.2018 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1
6.2.2018 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
28.2.2018 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
23.1.2018 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Projektování a výstavba VTL plynovodů, se zaměřením na změny a novinky v ČSN EN, TPG a interních předpisech GasNet a Gridservices

Volba trasy VTL plynovodu (odstupové vzdálenosti od budov, použití chrániček); Ocelové materiály pro výstavbu VTL (trubky, ohyby); ocelové materiály pro výstavbu VTL; trasové uzávěry na VTL; zkoušení VTL plynovodů; likvidace VTL plynovodů.

Přednášející: Ing. Tomáš Krása

31.1.2018 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
7.2.2018 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
1.2.2018 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
27.2.2018 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Bezvýkopové technologie

Všeobecné informace, legislativa, metody nové pokládky, metody sanační a příkladové studie.

Přednášející: Ing. Karel Franczyk

5.2.2018 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080
22.1.2018 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
13.2.2018 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
11.1.2018 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1


body OPV: 2

Stavební zákon a změnové zákony

Všeobecné informace, legislativa.
Přednášející: Ing. Jaroslava Kraftová

22.2.2018 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080
21.2.2018 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
26.2.2018 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
15.2.2018 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
Kontakt pro přihlášky: Karla Hrabalová, karla.hrabalova@rwe.cz, 532 227 277
Jednotná cena 500Kč pro členy ČMSZP / 1.500Kč pro ostatní.

Úvod Zemní plyn Informace Členství Odborné akce Odkazy Kontakty Kotlíkové dotace