Seznam členů
Proč se stát členem
Kvalifikační předpoklady
Členské příspěvky
Přihláška
ČMSZP

Odborné akce roku 2019

body OPV: 2

Aktualizační školení BOZP a PO

Legislativa BOZP a PO. Seznámení s pracovními riziky na plynárenských zařízeních.
Zajištění BOZP, PO a OŽP na staveništi.

Přednášející: Ing. Libor Mikulica

23.1., 29.1., 20.2.2019 - 9:00 hod. Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
21.1.2019 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
6.2.2019 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
14.2.2019 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Aktuální vyhodnocení zkušeností s aplikací TPG 704 01 v praxi a z toho plynoucí nové poznatky a TPG 908 02

Přednášející. Ing. Jakub Vrána

9.1.2019 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
14.1.2019 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
22.2.2019 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
17.1.2019 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Problematika regulačních zařízení

Legislativní požadavky, rozdělení regulátorů, umístění a instalace, popis funkce regulátorů, jejich ovládání a údržba včetně praktické ukázky, postup při nahrazování starých nefunkčních a již nevyráběných typů

Přednášející: Ing. Pavel Vitula

4.2.2019 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o. Plynárenská 499/1
6.2.2019 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
26.2.2019 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
28.2.2019 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Ocelové materiály pro výstavbu PZ

Předpisy a související legislativa

Přednášející: Ing. Petr Crha

17.1.2019 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
21.2.2019 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
27.2.2019 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
24.1.2019 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Materiály pro budování plynovodů; plynovodní přípojky; bezvýkopové technologie; kontrola výstavby na stavbách

Přednášející: Ing. František Humhal

15.1., 28.2.2019 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
13.2.2019 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
16.1.2019 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
7.2.2019 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080


body OPV: 2

Ochrana plynárenských zařízení GasNet s.r.o.

Všeobecné informace, legislativa.

Přednášející: Jaroslav Kápička

31.1.2019 - 9:00 hod.Brno, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1
18.2.2019 - 9:00 hod.Plzeň, Restaurace Gondola, Pallova 12
11.2.2019 - 9:00 hod.Ostrava, Severomoravský institut, s.r.o., Vratimovská 11
25.2.2019 - 9:00 hod.Pardubice, Hotel STARÉ ČASY, Havlíčkova 1080
Kontakt pro přihlášky: Karla Hrabalová, karla.hrabalova@innogy.com, 532 227 277
Jednotná cena 500Kč pro členy ČMSZP / 1.500Kč pro ostatní.

Úvod Zemní plyn Informace Členství Odborné akce Odkazy Kontakty Kotlíkové dotace