Seznam členů
Proč se stát členem
Kvalifikační předpoklady
Členské příspěvky
Přihláška
ČMSZP

KOTLÍKOVÉ DOTACE

ilustrace Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vypsalo výzvu pro jednotlivé kraje na využití dotace na výměnu kotlů.

Předmětem dotace je výměna stávajících kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízko emisní tepelné zdroje. Dotace budou přidělovány Krajskými úřady. V tuto chvíli jednotlivé Krajské úřady připravují konkrétní podmínky pro přidělení dotace a předpokládá se, že první výzvy pro občany budou vyhlášeny koncem roku 2015.

Čím se tato podpora liší od předchozích dotací, je zejména v rozsahu uznatelných nákladů. Tentokrát nejde jen o kotel samotný, ale o většinu nákladů spojených se změnou způsobu vytápění. Například u přechodu na zemní plyn půjde dotaci použít na výstavbu OPZ, instalaci kotle, znehodnocení starého kotle, úpravu komína a otopné soustavy včetně regulace. Navíc je 20 tis. určeno na „mikro“ energetické opatření, tj. náklad na energetický štítek a na úpravy navržené energetickým specialistou, např. zateplení, výměna těsnění, výměna skel, atd.

Maximální výše nákladů na jednu žádost je 150 tis. Kč, tedy maximální dotace je 127,5 tis. Kč.

Cílem Ministerstva životního prostředí je do roku 2022 vyměnit minimálně 80tis. kotlů a na tuto podporu je vymezena finanční částka 9 mld. Kč.

Více informací ke kotlíkové dotaci získáte na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí a také na stránkách Operačního programu Životního prostředí

Českomoravské sdružení pro zemní plyn vítá a podporuje tuto aktivitu MŽP. Takto velkorysá dotace může významným způsobem zpřístupnit zemní plyn dalším občanům, kteří třeba již mají plynovodní přípojku před domem, ale doposud jim finanční náročnost plynofikace jejich nemovitosti bránila využívat všech výhod ekologického a komfortního vytápění zemním plynem.

Současně evidujeme aktivitu našich členů, realizačních firem, projektantů a dodavatelů plynových kotlů, spojenou se zvýšenou poptávku občanů po plynofikaci a instalaci nových kotlů na zemní plyn, kteří již o kotlíkové dotaci něco zaslechli. Jednotlivé firmy připravují různé akce, které zákazníkům ještě více zjednoduší využití dotace pro plynofikaci jejich domků. Zdá se, že po devadesátých letech, které byly roky plynofikace obcí, přicházejí roky plynofikace rodinných domků! A to je skvělá budoucnost.

Úvod Zemní plyn Informace Členství Odborné akce Odkazy Kontakty Kotlíkové dotace